jueves, 6 de noviembre de 2014

Nova economia, nova política

Escrit el 30/10/2014 per Marina Garcés a la categoria ARTICLESArxius d'audio.


(una interpel·lació, una alerta, una inquietud i un repte)

*Intervenció a la taula inaugural de la Fira d’Economia Social de Catalunya, junt a Ada Colau i David Fernàndez, el 24 d’octubre de 2014.Tota paraula està dirigida a algú. No crec en les sentències generals dirigides a un interlocutor abstracte. Fins i tot en els arguments més universals, sempre hi ha esbossat un nosaltres, potser hipotètic, potser per construir, que sosté la paraula compartida. Per això prenc com a punt de partida de la meva reflexió sobre el tema proposat (nova economia, nova política) el context mateix d’on surt la proposta: és a dir, la FESC i les persones que ens reunim aquests dies aquí.
A partir de la interpel·lació que ens llança la Fira, em proposo compartir conviccions i reflexions, també aquelles que no tenen conclusions clares, sinó que obren dubtes, inquietuds i reptes per pensar junts.

La FESC, una interpel·lació ètica i política

El primer que voldria dir és que la Fira d’Economia Social de Catalunya no és la fira d’un sector econòmic i productiu, com qualsevol altra fira, sinó una interpel·lació ètica i política que s’adreça al conjunt de la societat. Tampoc no és una fira de mostres, sinó una trobada d’activitats i de propostes que ens llança a tots una exigència i una interrogació: com volem viure? La pregunta no és retòrica ni està feta a l’aire. Es presenta de manera concreta i material: com volem viure, és a dir, com volem menjar, treballar, consumir, invertir, construir, habitar… Hi ha moltes possibilitats, diferents a les que el sistema ens ofereix, però políticament hi ha bàsicament dues opcions: volem seguir vivint en un règim d’explotació generalitzada o apostem per reapropiar-nos de les nostres vides, cossos, relacions socials i decisions polítiques?
En un món comú, la llibertat es posa en pràctica conquerint, sostenint i tenint cura junts de la nostra interdependència i aprenent, de manera concreta, a dir nosaltres
Des d’aquestes preguntes, els projectes que es donen trobada a la FESC no són una opció entre d’altres, sinó que en el seu conjunt són l’expressió inequívoca del compromís amb un món comú, contra el sistema d’explotació del món global, del món del capitalisme global. Si el món global sotmet, el món comú compromet. Si el món global competeix, el món comú coopera. Al món del capitalisme global la llibertat és sinònim de disponibilitat servil d’individus, societats i Estats, cap a les exigències del mercat. En un món comú, en canvi, la llibertat es posa en pràctica conquerint, sostenint i tenint cura junts de la nostra interdependència i aprenent, de manera concreta, a dir nosaltres.
El món comú no està fora del món global. Ni en un més enllà ni en un futur llunyà. No és un ideal ni una utopia. És la presa de posició resistent, insubmisa i creativa de l’anticapitalisme en les seves diferents formes històriques, polítiques i culturals. Quan dic anticapitalisme no em refereixo només a moviments clarament identificables i organitzats en la seva lluita per a la transformació radical de la societat capitalista. Em refereixo també a cada gest i a cada forma de vida concreta que saboteja i sostrau el seu valor de la lògica del benefici. Des de les pràctiques d’èxode i de refús del treball fins a la generositat afectiva i material amb què s’ha sostingut la vida en els veïnatges, xarxes socials i familiars, i en la creació desinteressada de cultures i de llenguatges irreductibles, l’anticapitalisme ha esberlat la realitat creant i secretant altres formes de vida des dels inicis mateixos de la Modernitat. En aquest sentit, per mi, els projectes que es donen trobada a la FESC són l’expressió concreta, situada i vivible de l’anticapitalisme actual i l’anunci tangible de formes de vida post-capitalistes.

La novetat de la situació

Als anys 80 el capitalisme va crear una ficció temporal: la del seu triomf definitiu. A través d’una victòria històrica sobre el comunisme, i a través d’una promesa seductora que passava per la ideologia del progrés, del desenvolupament i per tant de la promesa d’una vida millor per a tots, el capitalisme es va confondre amb la realitat.
Actualment, aquesta ficció, com les altres bombolles que produeix el capitalisme, ha punxat. La promesa seductora ha mostrat els seus límits, quan constatem que el creixement il·limitat toca sostre i que, per tant, la desigualtat no és allò que el desenvolupament capitalista havia de deixar enrere, sinó que és avui la conseqüència directa del seu funcionament, també en els països més rics. Per altra banda, la victòria del capitalisme sobre el comunisme, després de la guerra freda, no ha portat la pau. La victòria del capitalisme és la d’una guerra permanent. La crisi, per tant, no és un accident sinó una condició del capitalisme i del seu funcionament, que ja només pot seguir mantenint-se des de la seva imposició, cada cop més descaradament brutal i autoritària, com demostra en aquest moment la contraofensiva del TTIP (Tractat Transatlàntic pel Comerç i la Inversió).
Com se situa un fenomen com la FESC, amb tota la seva fragilitat i precarietat, en un escenari global com aquest? La seva importància és que el cooperativisme en les seves diferents formes planteja avui dues qüestions clau i les situa en el cor de les nostres vides quotidianes.
La pregunta no és com recollir i representar tot això, sinó com articular-ho, tenint en compte que la política institucional només en pot ser dels moments i funcions d’aquesta articulació viva
La primera és que en la situació actual hem de passar de la pugna per la riquesa a laredefinició del sentit de la riquesa. Això vol dir que la qüestió ja no és produir més riquesa i decidir, políticament, sobre els models de la seva redistribució (liberal, socialdemòcrata, socialista, comunista, etc) sinó que el que està en joc és desvincular riquesa i creixement. Fa temps que es defensen aquestes idees des de les posicions ètiques i econòmiques del decreixement. Però fins i tot cal anar més enllà d’aquest terme. Més que créixer en positiu o en negatiu, cosa que encara ens deixa atrapats en la disjuntiva entre la riquesa i la pobresa, cal donar el salt a la desvinculació de riquesa i creixement, des d’una aposta clara per la riquesa com a valor a defensar i a compartir. Quin sentit té la riquesa si el valor no es mesura pel creixement? I com entendre, des d’aquí, la seva redistribució, de tal manera que l’autonomia i l’autogestió no siguin només qüestions formals sinó palanques de desmantellament i de transformació real de l’actual sistema econòmic i productiu?
Junt a aquests reptes econòmics, plantejats des del problema real i concret de la producció, el consum i la inversió a petita o mitjana escala, l’economia social obre també una segona dimensió de la problemàtica actual, que és que tot això només es pot fer des d’un espectre de formes de politització diversificades i a l’hora articulades, capaces de vincular auto-organització econòmica i reapropiació de la decisió política a diferents nivells i escales de la vida social. La qüestió, avui, ja no és la de la relació dual i binària entre els moviments socials i les institucions o entre la societat civil i la política. Si avui parlem seriosament de desbordament institucional i de crisi de representació és perquè aquesta dualitat ja no ens situa ni ens orienta. El dins i el fora de la política han saltat.
Els reptes que ens planteja la novetat de la situació actual ens exigeixen pensar i posar en pràctica una politització que travessa la vida en els seus diferents àmbits i nivells d’articulació. La política, en singular, ja no és el que té lloc als parlaments o en determinades formes d’organització com els partits o els sindicats. La política és el que expressa el conjunt de la vida col·lectiva, en les seves diferents formes d’organitzar-se, de manifestar-se, de decidir, de protestar, de reivindicar i de crear. La pregunta no és com recollir i representar tot això, sinó com articular-ho, tenint en compte que la política institucional només en pot ser dels moments i funcions d’aquesta articulació viva.
Si algun sentit té per mi parlar avui de nova economia i de nova política té a veure amb aquest doble repte: redefinir el sentit de la riquesa i articular formes de politització diversificades i autònomes, capaces de superar avui la clausura institucional de la política i el determinisme de la dictadura econòmica.

Una alerta, o sobre la insistència en la novetat

No hem de confondre, però, la novetat de la situació amb la novetat del producte. Desbordar les institucions polítiques des d’una politització de la societat distribuïda i diversificada no és un ideari nou i hi ha moltes experiències antigues en el temps que són la base de les propostes actuals. El mateix passa amb les pràctiques de l’economia cooperativa, social i solidària: reprenen velles experiències i aprenentatges per a temps i realitats noves. La resistència al capitalisme no és nova, però necessita inventar i concretar respostes per a conjuntures que canvien a cada lloc i per a cada temps històric.
Curiosament, però, tant el pensament revolucionari com el capitalisme, que són igualment fills de la Modernitat, comparteixen el culte a la novetat i a la joventut. La revolució busca fer un món i una humanitat nous. El capitalisme, que n’és la seva cara perversa, destrueix la societat antiga per produir i vendre més i més novetat, en forma de mercaderies i d’experiències. El que la modernitat converteix en un valor polític, estètic i mercantil, és la novetat per sí mateixa. I és que ella mateixa, la Modernitat, es defineix com un temps nou.
Al final, la novetat, revolucionària o capitalista, sempre resulta ser un producte de temporada
La novetat, però, és un valor temporal per definició: la novetat caduca quan envelleix o quan entra en el terreny d’allò conegut. Al final, la novetat, revolucionària o capitalista, sempre resulta ser un producte de temporada. No ens podem presentar, per tant, com a novetat, sense condemnar-nos, necessàriament, a caducar o a decepcionar. Què passarà quan els joves d’ara siguin vells, quan les cares noves d’ara siguin conegudes i quan el que semblen propostes noves mostrin que no ens han portat ni a un món ni a un país tan nous com prometien?
“Nou” és un adjectiu buit, que buida d’altres valors allò que volem viure, compartir o proposar. Tenim molts altres adjectius, heretats i per inventar, amb els què omplir d’idees, d’indicis i de referències l’economia i la política que volem: social i solidària, diem quan parlem d’una economia que se sostrau al dictat del benefici particular. Podem afegir: i justa, i digna, i decent, i honesta, i lliure, i cooperativa, i comuna, i autònoma i… i… i…
Els adjectius comprometen, però és un compromís que no podem defugir. Actualment tendim a esquivar els que la història del darrer segle ens ha llegat més marcats: comunista, socialista, anarquista… Pesen, perquè van lligats a experiències històriques i a relacions de poder que, en molts dels seus aspectes no volem repetir i perquè els seus -ismes predeterminen allò que podem fer, viure i proposar. Tergiversem i omplim aquests adjectius de nous sentits i experiències, si es pot, i busquem-ne d’altres, tots els que ens facin falta per a desplegar propostes col·lectives i organitzatives obertes a allò que encara no sabem i als reptes concrets del nostre temps. Però no caiguem en la buidor i en la trampa de la novetat com a valor. Ens durarà dos dies i quan el temps passi inexorablement ens caurà, implacable, la seva lògica: ens haurem fet vells, nosaltres i la nostra política.

Una inquietud, o sobre els temps de la política i les seves oportunitats històriques

Ens sentim, de sobte, en una situació d’emergència. La crisi econòmica que des de 2008 marca el pas de les polítiques econòmiques de les societats més riques, ha introduït a les nostres cases i a les nostres vides el que la ficció de la promesa capitalista d’una vida millor per a tots ens permetia ignorar: els límits humans, socials i ambientals de l’actual règim d’explotació del món global. Aquests límits ja no arriben en forma de denúncia o de discurs abstracte, sinó en forma de precarietat, la nostra precarietat. Però la desigualtat, la guerra pels recursos i la violència econòmica sobre poblacions senceres no havien desaparegut mai del planeta. L’havíem esborrada nosaltres del nostre horitzó i de les nostres confortables catifes.
Més que un gran moment, ens cal prestar atenció a la multiplicitat de temps de vida que junts podem sostraure al domini polític i a l’explotació capitalista
Percebre’ns en situació d’emergència ens fa, però, confondre, la urgència amb la pressa i la necessitat de reaccionar amb l’oportunitat històrica. És una confusió que es creua amb la conjuntura del nostre país, on l’emergència global es creua amb un fi de cicle històric i generacional local. Així, tendim a interpretarl’impasse actual, fet d’una barreja estranya d’amenaces i de possibilitats, com una oportunitat històrica única en què només es pot perdre o guanyar. La sabrem aprofitar o no? És un escenari excitant i mobilitzador, perquè enfoca totes les energies en una jugada, aquí i ara, ara o mai. Però jo no crec en l’ara o mai. Si les novetats caduquen, les oportunitats passen. I després què? Després, o la victòria total, que ja sabem que no existeix, o la frustració i el fracàs. Les narracions lineals, com les pel·lícules, només tenen dues opcions: acabar bé o malament. En la lluita per a defensar i construir un vida digna per a tots, no hi ha final ni després. Hi ha un ara insistent, persistent i pacient que fa de cada dia un repte i una exigència.
Més que oportunitats històriques, ens cal aprendre a veure i valorar la potència de cada situació des d’una visió històrica. Més que a un gran moment, ens cal prestar atenció a la multiplicitat de temps de vida que junts podem sostraure al domini polític i a l’explotació capitalista. I més que una victòria, necessitem paciència, insistència i persistència, que són les virtuts amb què realment ens podem reapropiar dels temps de la política, sense ser víctimes d’una cruel i implacable política dels temps. Una de les coses més importants que vaig aprendre als centres socials okupats dels anys 90 a Barcelona va ser que la millor manera d’obrir espais de vida i d’intervenir des d’ells en els conflictes reals de la nostra ciutat era generar calendaris i agendes pròpies. Això no volia dir anar “a la nostra bola”. Això era entendre que el temps de la història, quan és únic, sempre el dirigeixen ells.

Un repte, o sobre la relació amb el poder

Amb això entrem en l’esbós d’una darrera reflexió inacabada, la que planteja el que per mi és ara l’element clau que defineix la novetat de la nostra situació política actual: la relació amb el poder. Això sí que és nou, per a nosaltres. I per a nosaltres vol dir per a una generació molt concreta, nascuda i crescuda durant la Transició espanyola, lluny de qualsevol relació directa amb el poder, ja sigui econòmic o polític.
En aquests 30 anys de victòria material i simbòlica del capitalisme, en les seves diferents versions, neoliberal o socialdemòcrata, no és que no s’hagi combatut el poder, com a vegades es vol fer creure. Hem lluitat, hem resistit i hem creat formes de vida alternatives. Però aquestes formes de vida, de lluita i de resistència han crescut en els marges. Marges incòmodes, en molts casos, perquè hi ha hagut molta repressió, destrucció i marginació. I marges també còmodes, perquè també hi ha hagut moltes formes de tolerància, d’integració i de folklorització de les alternatives i les diferències. En tot cas, aquesta marginalitat ens ha permès desentendre’ns del problema del poder. Del poder institucional, com a tal. Però també del fet de què vol dir tenir poder sobre o des de la vida col·lectiva i exercir-lo.
Reapropiar-nos de les nostres vides col·lectivament exigeix, doncs, plantejar la qüestió: com prendre el poder (el poder de fer i de decidir), sense ser presos pel poder? La dita diu que el poder corromp. Massa fàcil: sembla un fet natural. Jo ho diria d’una altra manera: el poder sedueix i destrueix. O una cosa o l’altra, o les dues a l’hora. Sortir dels marges de la vida social per ocupar-ne el centre com hem ocupat les places demana molta honestedat sobre els nostres límits i molta intel·ligència col·lectiva per aprendre a relacionar-nos junts amb aquest poder del poder: el seu poder de seducció i el seu poder de destrucció.
Però no volem ni salvadors, ni tecnòcrates de la realitat: necessitem companys i companyes capaços de compartir els seus temps, sabers, afectes i llenguatges per a articular aquestes formes de vida rica, autònoma i recíproca que volem construir
En aquest sentit, un element de preocupació i una dosi de confiança: la preocupació ve del fet de percebre un nou desig d’autoritarisme entre nosaltres i en àmplies capes de la societat. La situació d’emergència es tradueix sovint en un desig de salvació i, per tant, de figures salvadores. Moltes vegades, l’autoritarisme ho és perquè és sol·licitat pels qui creuen que necessiten ser salvats. Però quan la salvació entra en el llenguatge de la política, la política mor i entren altres fenòmens que també organitzen la vida col·lectiva, com la religió, els moviments de masses o els discursos redemptors del tipus que siguin. I això passa a dreta i esquerra. L’autoritarisme, avui, es disfressa de realisme i el nou déu, implacable, és la realitat: funciona així i no pot ser d’una altra manera. Paraula de Déu. Però no volem ni salvadors, ni tecnòcrates de la realitat: necessitem companys i companyes capaços de compartir els seus temps, sabers, afectes i llenguatges per a articular aquestes formes de vida rica, autònoma i recíproca que volem construir.
Des d’aquí, una dosi de confiança: tot i que la bèstia humana és antropològicament incorregible i que la història tendeix a repetir-se, hi ha coses que hem après perquè les hem viscudes fa molt poc. En aquest país, per sort o per desgràcia, la història sempre és molt recent. I actualment, encara tenim dirigint la política, l’economia i els mitjans de comunicació molts d’aquells que un dia van ser cares noves que volien fer un món nou. No cal fer arqueologia. Podríem fer un pessebre vivent amb aquestes figures.
Respecte ells hi ha un tall, això sí que ho crec: un tall cultural i generacional, que és també un tall econòmic i polític. El tall és el que el mateix sistema, mostrant els seus límits, ha imposat: els qui venim darrera, com a generació, ja no ens podrem col·locar. Som els fills de la crisi, aquells que diuen que ja no viurem mai millor que els nostres pares. Però també som els fills de la xarxa, i del desig de transparència i d’una educació poc disciplinària i relativament igualitària que ens ha permès aprendre a viure des dels nostres vincles i interdependències. Això ens posa en una altra situació: o ens llancem cínicament a la competitivitat més desaforada o desenvolupem les diferents cares de la cooperació necessària. O el poder d’uns contra els altres, o l’aposta per descobrir el que juntes podem. No hi ha terme mig. Estem en una bifurcació on el desig de poder econòmic i polític es despulla i mostra les seves cartes. Són cartes lletges, però a vegades la lletjor, cara a cara, és el que pot inspirar més confiança. Ens ensenya descarnadament el rostre d’allò que mai voldrem arribar a ser.

eXTRAIDO DE  

La revista Nativa

domingo, 19 de octubre de 2014

Currículum Vitae

Currículum Vitae

Larga es la noche,
larga para el hombre
que no puede morir, largamente
se tambalea bajo farolas
su ojo desnudo y su ojo
cegado por el aliento de aguardiente, y el olor
a carne mojada bajo sus uñas
no siempre le aturde, oh dios,
larga es la noche.

Mi cabello no se encanece
porque salí del vientre de las máquinas,
Rosarroja* me untó de alquitrán la frente
y los mechones, habían estrangulado
a su hermana, blanca como la nieve. Pero yo,
el jefe de la tribu, pasé por la ciudad
de diez veces cien mil almas, y mi pie
pisaba las cucarachas del alma bajo el cielo de cuero, del cual
pendían diez veces cien mil pipas de la paz,
frías. Una calma de ángeles
deseé a menudo para mí
y cotos de caza llenos
de los gritos impotentes
de mis amigos.

 Con las piernas y las alas abiertas
subía la sabihonda juventud
sobre mí, sobre el estiércol, sobre el jazmín,
hacia las inmensas noches del secreto
de la raíz cuadrada, la leyenda de la muerte
empaña mi ventana cada hora,
dadme euforbia y verted
la risa en mi garganta
de los viejos que nos antecedieron, cuando
caiga yo sobre los infolios
en el sueño vergonzoso,
para que no pueda pensar,
para que juegue con flecos
de los que cuelgan serpientes.

También nuestras madres
soñaron con el futuro de sus maridos,
los vieron poderosos,
revolucionarios y solitarios,
pero después del retiro los han visto encorvados en el huerto
sobre las llameantes malas hierbas,
mano a mano con el fruto charlatán
de su amor. Triste padre mío,
¿por qué callasteis entonces
y no habéis seguido pensando?

Perdido en las cascadas de fuego,
En una noche junto a un cañón
que no dispara, condenadamente larga
es la noche, bajo el esputo
de una luna enfermiza, su luz
biliosa, pasa volando sobre mí
el trineo con la historia
embellecida,
en la vía del sueño de poder (lo cual no impido).
No era que yo durmiese: estaba despierto,
entre esqueletos de hielo buscaba el camino,
volvía a casa, me ceñía el brazo
y la pierna con hiedra y con restos
de sol blanqueaba las ruinas.
Respeté los días festivos,
y sólo si mi pan estaba bendecido
lo comía.

En una época arrogante
hay que pasar de prisa
de una luz a otra, de un país
a otro, bajo el arco iris,
con la punta del compás en el corazón,
tomando la noche por radio.
Abierto de par en par. Desde las montañas
se ven lagos, en los lagos
montañas, y en el armazón de las nubes
se balancean las campanas
de un mundo. Saber de quién
es ese mundo, me está prohibido.

Ocurrió un viernes:
-yo estaba ayunando por mi vida,
el aire chorreaba del zumo de los limones
y la espina estaba clavada en mi paladar­
entonces saqué del pez abierto
un anillo que lanzado
al nacer yo, cayó en el río
de la noche y se hundió.
Yo volví a lanzarlo a la noche.

Oh ¡si no tuviera miedo a la muerte!
Si tuviera la palabra
(y no la errase)
si no tuviera cardos en el corazón
(y rechazara el sol),
si no tuviera avidez en la boca
(y no bebiera el agua salvaje),
si no abriera el párpado
(y no hubiera visto la cuerda).
¿Están tirando del cielo?
Si no me sostuviera la tierra
hace tiempo que yacería quieta,
hace tiempo que yacería
donde me quiere la noche,
antes de que hinche las narices
y levante su casco
para nuevos golpes,
siempre para golpear.
Siempre la noche.
Y nunca el día. *Rosarroja y Blancanieves son hermanas en el cuento.
De "Invocación a la Osa Mayor" Ediciones Hiperión 2001
Versión de Cacilia Dreymüller y Concha García

miércoles, 3 de septiembre de 2014

Enorgullécete de tu fracaso
Enorgullécete de tu fracaso,
que sugiere lo limpio de la empresa:
luz que medra en la noche, más espesa
hace la sombra, y más durable acaso.

No quiso Dios que dieras ese paso,
y ya del solo intento bien le pesa;
que tropezaras y cayeras, ésa
es justicia de Dios: no le hagas caso.

¿Por lo que triunfo y lo que logro, ciego,
me nombras y me amas?: yo me niego,
y en ese espejo no me reconozco.

Yo soy el acto de quebrar la esencia:
yo soy el que no soy. Yo no conozco
más modo de virtud que la impotencia.


II

Pero no cejes; porque no se sabe
cuándo pierde el amor, dónde la tierra
volteando camina, ni qué encierra
mensaje del que nadie tiene clave.

Pues el Libro Mayor (y eso es lo grave)
del Debe y el Haber nunca se cierra,
y acaso acierte el que con tino yerra;
ni es nada el mundo hasta que el mundo acabe.

Si te dicen que Dios es infinito,
di que entonces no es; y si finito,
que lo demuestre pués y que concluya.

Pero no hay Dios ni hay Ley que a contradanza
no se pueda bailar. Tu muerte es tuya.
Tu no saber es toda tu esperanza.

Agustin Garcia Calvo 

viernes, 4 de julio de 2014

PERMACULTURAEl concepto - un enfoque sistémico

Un hábitat diseñado según los principios de la permacultura se entiende como un sistema, en el cual se combinan la vida de los  seres humanos de una manera respetuosa y beneficiosa con la de los animales y las plantas, para proveer  las necesidades de todos de una forma adecuada.
En el diseño de estos sistemas se aplican ideas y conceptos integradores de la teoría de sistemas, biocibernetica y ecología profunda. La atención no solo se dirige hacia los componentes individuales (=elementos), sino hacia las relaciones entre estos elementos  y su uso optimo para la creación de sistemas productivos.
Planeación, implementación y mantenimiento componen el proceso de diseño permacultural, el cual se enfoca tanto en una optimización sucesiva del sistema para las necesidades de ahora, como también en una futura productividad, abierta para ser desarrollada y refinada por las generaciones que vienen.

El proceso de diseño tiene como objetivo una integración óptima de las necesidades ecológicas, económicas y sociales del sistema, de modo que a largo plazo se pueda auto regular, y/o. mantener en un equilibrio dinámico mediante interferencias mínimas.

El modelo para esto son los procesos de autorregulación que podemos observar diariamente en sistemas ecológicos como por ejemplo en los bosques, lagos o los océanos.
El pensamiento sistémico y una acción motivada por esto buscan superar de una manera consciente  el procedimiento linear-causal todavía predominante, cuyas consecuencias destructivas están hoy más y más a la vista de todos.
Como estamos viviendo en sistemas y estamos rodeados por ellos, el pensamiento y la acción lineal-causal no pueden solucionar nuestros problemas, solamente trasladarlos en el tiempo y espacio. De esta forma nos lleva a la conclusión equivocada de ver la influencia que más nos “estorba” en este momento como la causa única de nuestros problemas. Además, por su tendencia de implementar solamente  correcciones sintomáticas, produce constantemente nuevos problemas muchas veces mayores a las anteriores.
El concepto libre de ideologías de la permacultura se abre tanto a los nuevos conocimientos y tecnologías como a los conocimientos “antiguos”, milenarias, de todas las culturas y apoya su fusión creativa en innovadoras estrategias de diseño

domingo, 22 de junio de 2014

Decrecimiento


La visión dominante en las sociedades opulentas sugiere que el crecimiento económico es la panacea que resuelve todos los males. A su amparo --se nos dice-- la cohesión social se asienta, los servicios públicos se mantienen, y el desempleo y la desigualdad no ganan terreno. Sobran las razones para recelar, sin embargo, de todo lo anterior. El crecimiento económico no genera --o no genera necesariamente-- cohesión social, provoca agresiones medioambientales en muchos casos irreversibles, propicia el agotamiento de recursos escasos que no estarán a disposición de las generaciones venideras y, en fin, permite el triunfo de un modo de vida esclavo que invita a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir.

Carlos Taibo para Globalízate, 14/03/2009

domingo, 8 de junio de 2014

Soberanía Alimentaria - 1

 

Defendiendo la Soberanía Alimentaria
La Vía Campesina lanzó la idea de “Soberanía Alimentaria” en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996. La idea fue creciendo y actualmente forma un movimiento popular global promovido por una gran variedad de sectores sociales tales como pobres urbanos, grupos medioambientales, grupos de consumidores, asociaciones de mujeres, pescadores, pastores y otros muchos. Además, cuenta con el reconocimiento de  numerosas instituciones y gobiernos.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Desarrolla un modelo de producción campesina sostenible que favorece a las comunidades y su medio ambiente. Sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de mercados y empresas.
La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y consumo local de alimentos. Proporciona a un país el derecho de proteger a sus productores locales de las importaciones baratas y controlar la producción. Garantiza que los derechos de uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de quien produce alimentos y no del sector empresarial. Así, la implementación de una auténtica reforma agraria constituye una de las prioridades del movimiento campesino.
La soberanía alimentaria se presenta hoy en día como una de las repuestas más potentes  a las actuales crisis alimentaria, de pobreza y climática.

jueves, 29 de mayo de 2014

La agroecología - 3

El enfoque agroecológico aparece como respuesta a la lógica del neoliberalismo y la globalización económica, así como a los cánones de la ciencia convencional, cuya crisis epistemológica está dando lugar a una
nueva epistemología, participativa y de carácter político. Y ello en el sentido de “reinterpretar la cuestión del poder, insertándola en un modelo ecológico, de lo que se desprende que el ámbito real del poder es lo social como organismo vivo, como ecosistema. Es el enfrentamiento entre un modelo de
sistema artificial, cerrado, estático y mecanicista (el Estado); y un modelo de ecosistema dinámico y plural (la sociedad)” 

(Garrido Peña, 1993: 8).

Pero.... ¿Dónde está la sociedad? .... ¿Que es eso? ...

La agroecología - 2

La agroecología critica al pensamiento científico: por un lado, desvelando el etnocentrismo sociocultural de las ciencias sociales como construcción histórica europea que centra su pesquisa en una única propuesta civilizatoria que excluye de su acervo conceptual a las demás. Y, por otro lado, pretendiendo modificarlo probando además la necesidad de complementar los hallazgos científicos agropecuarios y forestales con aquellas “prácticas campesinas e indígenas” que han mostrado su sustentabilidad histórica.

miércoles, 28 de mayo de 2014

Aullido


II 
¿Qué esfinge de cemento y aluminio abrió sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación? 
¡Moloch! ¡Soledad! ¡Inmundicia! ¡Ceniceros y dólares inalcanzables! ¡Niños gritando bajo las escaleras! ¡Muchachos sollozando en ejércitos! ¡Ancianos llorando en los parques! 
¡Moloch! ¡Moloch! ¡Pesadilla de Moloch! ¡Moloch el sin amor! ¡Moloch mental! ¡Moloch el pesado juez de los hombres! 

¡Moloch la prisión incomprensible! ¡Moloch la desalmada cárcel de tibias cruzadas y congreso de tristezas! ¡Moloch cuyos edificios son juicio! ¡Moloch la vasta piedra de la guerra! ¡Moloch los pasmados gobiernos! 

¡Moloch cuya mente es maquinaria pura! ¡Moloch cuya sangre es un torrente de dinero! ¡Moloch cuyos dedos son diez ejércitos! ¡Moloch cuyo pecho es un dínamo caníbal! ¡Moloch cuya oreja es una tumba humeante! 

¡Moloch cuyos ojos son mil ventanas ciegas! ¡Moloch cuyos rascacielos se yerguen en las largas calles como inacabables Jehovás! ¡Moloch cuyas fábricas sueñan y croan en la niebla! ¡Moloch cuyas chimeneas y antenas coronan las ciudades! 

¡Moloch cuyo amor es aceite y piedra sin fin! ¡Moloch cuya alma es electricidad y bancos! ¡Moloch cuya pobreza es el espectro del genio! ¡Moloch cuyo destino es una nube de hidrógeno asexuado! ¡Moloch cuyo nombre es la mente! 

¡Moloch en quien me asiento solitario! ¡Moloch en quien sueño ángeles! ¡Demente en Moloch! ¡Chupa vergas en Moloch! ¡Sin amor ni hombre en Moloch! 
¡Moloch quien entró tempranamente en mi alma! ¡Moloch en quien soy una conciencia sin un cuerpo! ¡Moloch quien me ahuyentó de mi éxtasis natural! ¡Moloch a quien yo abandono! ¡Despierten en Moloch! ¡Luz chorreando del cielo! 
Alan Ginsberg

 Aullido (Fragmento)
Para Carl Salomón 

sábado, 24 de mayo de 2014

La agroecología -1

La agroecología puede ser definida como el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que presentan alternativas a la actual crisis civilizatoria. Y ello mediante propuestas
participativas desde los ámbitos de la producción y la circulación alternativa de sus productos, pretendiendo establecer formas de producción y consumo que contribuyan a encarar el deterioro ecológico y social generado por el neoliberalismo actual.


(Sevilla y Woodgate, 1997 y 1998).

viernes, 23 de mayo de 2014

Agroindustria - 3

La dictadura del automóvil, producto-piloto de la primera fase de la abundancia mercantil, se inscribe en el territorio con el dominio de la autopista, que disloca los antiguos centros urbanos y pone en marcha una dispersión siempre creciente. Al mismo tiempo, los momentos de reorganización parcial del tejido urbano se polarizan provisionalmente en torno a esas «industrias de la distribución» que son los supermercados gigantescos, edificados en descampados, sobre un pedestal de aparcamientos; y esos templos del consumo acelerado están ellos mismos en fuga permanente, incluidos en el movimiento centrífugo que les desplaza a medida que
se convierten en centros secundarios sobrecargados, pues han provocado una recomposición parcial de la aglomeración. Pero la organización técnica del consumo no es más que el primer nivel de la disolución generalizada que ha llevado a la ciudad a consumirse a sí misma.


Guy DEBORD (1999: 147, escrito en 1967)

martes, 20 de mayo de 2014

Hay


Hay cosas ocultas a sí mismas.
Así que casi humanas
tal vez pudieran revelarse en nosotros
y sonriendo dejarnos desnudos ante todo.
Pero nuestra ignorancia es tanto más excepcional.
Se está más caliente junto a los animales…

Vladimir Holan
(Trad. Clara Janés)

LA AGRO-INDUSTRIA - 2

Hoy en día, más de mil millones de personas en el planeta no tienen suficiente comida para comer. Alrededor del 80% de estas personas son los productores de alimentos que viven en el campo. Esta situación intolerable no se debe a la falta de alimentos o de tecnología. Es debido a las políticas de los gobiernos que deliberadamente reemplazan la agricultura campesina por un modelo industrial impulsado por las necesidades de las empresas multinacionales de la alimentación

miércoles, 14 de mayo de 2014

Carta a Lucinio


Desde las tierras altas
ahora he venido
a parar en el llano
de polvo y ruido.

No sé quien me ha empujado
ni me ha traído,
acuérdate Lucinio
este verano
cuando el pantano baje
de ir al collado,
y en la tumba de madre
ponerle un recado.

También piensa en Vicente
y en Indalecio
que bajo tanta roca
quedaron yertos.
Por aquí veo a sus viudas
con sus aprietos.

Escupe al pantano
y a quien lo hizo
que nos quitó la tierra,
casa y panizo.
Y al fin tras tantas horas
nada tuvimos.

De todo lo que daban
nada nos dieron.
Trabajo para los hombres
aquí lo hicieron.
A todas horas ruido,
sofoco y miedo.

Algunas veces pienso
ir al pantano
y cuando esté bien lleno
tirarme dentro
y hundirme a estar contigo
como hace tiempo.

  (José Antonio Labordeta)

martes, 6 de mayo de 2014

TANTAS ESTRELLAS


TANTAS ESTRELLAS que
nos ofrecen. Yo estaba,
cuando te miré —¿cuándo?—
fuera en
los otros mundos.

Oh esos caminos, galácticos,
oh esa hora, que nos
preponderó las noches en
la carga de nuestros nombres. No es
verdad, lo se,
que viviéramos, sólo
pasó ciego un aliento entre
el allí, el no-allá y el a veces,
como un cometa silbó un ojo
hacia aquello extinguido, en las gargantas,
allí, donde se entremoría el fulgor, estaba
espléndido en tetas el tiempo,
en el que ya crecía, decrecía
y recrecía lo que
es o fue o será,
yo sé,
yo sé y tú sabes, sabíamos
no sabíamos, sí
estuvimos aquí y no allí,
y a veces, cuando
sólo la nada estaba entre nosotros, nos encontramos

uno al otro totalmente.
LA ROS A DE NADIE 
Paul Celan

viernes, 4 de abril de 2014

LA AGRO-INDUSTRIA - 1

    
 El modelo agro-alimentario capitalista ya no puede ocultar por más tiempo su insostenibilidad, injusticia e ilegitimidad. 

     ...... pero sigue desarrollándose y no parece necesitar otra legitimidad  que la que se deriva de la injusticia de su dominio.

lunes, 3 de marzo de 2014

Presentación

Tras el nombre Laboratorio de ruralización se muestra un proyecto social y cultural para desarrollar en Aldea de Puy de Cinca.

Hemos pensado en llamarlo laboratorio de ruralización porque queremos transformar la Aldea en un espacio de aprendizaje y experimentación de formas sostenibles de habitar el mundo rural.

Queremos potenciar las resistencias al neoliberalismo basadas en la cooperación, la horizontalidad y la dignidad.

Queremos desarrollar un proyecto que sea económicamente viable, respetuoso con el medioambiente y socialmente equitativo.

Queremos convertirnos en un laboratorio para facilitar los diferentes procesos de ruralización, desde la experimentación en bioconstrucción y en actividades agropecuarias ecológicas, hasta el lugar de discusión y planificación de nuevas maneras de vivir y socializarse.

sábado, 1 de marzo de 2014

VENIR A LA ALDEA


 ALDEA DE PUY DE CINCA

COMO LLEGAR

- Acceso en coche particular:
Desde Huesca, Lleida dirigirse por la A-22 hasta Barbastro y tomar la A-139 hasta Graus.

- Acceso en autobús:
Las compañías Alosa (www.alosa.es) y Gamón (www.autocarsgamos.com) tienen servicio diario a Graus.
Teléfonos Alosa:
Lleida 973265500
Huesca 902210700
Barcelona 93 4904000
Teléfono Gamón:
Lleida 973750090

Información adicional, acceso a la Aldea de Puy de Cinca:

Desde Zaragoza, Huesca y Lérida es preciso llegar a Graus. Una vez ahí, saliendo en dirección a Benasque pero justo antes de cruzar el río Ésera, encontraremos el desvío que desde la A-139 nos dirige hacia el Valle de la Fueva por la HU-V-6441. Tras haber recorrido casi 10Km nos desviaremos hacia la izquierda por la HU-V-6443 para llegar a Puy de Cinca tras haber recorrido otros 10 km.